Régi földtani térképek

A jelenleg elérhető térképek listája

Magyarország geológiai térképe, 1896

Kuba geológiai térképe – részlet: a Gibarai-öböl környéke

Az 1838-as pest-budai árvíz

A Dunántúli-középhegység ÉK-i részének földtani térképe, 1864

Hunyad vármegye és környékének földtani és tektonikai térképe, 1929

India, 1881

"Pocsolyatérkép", 1938

Hazánk első földtani térképe (Townson, 1797)

Hazánk első földtani térképének alapjául szolgáló Korabinszky-féle térkép (1791)

A Pojana-Ruszka nyugati felének és környékének átnézetes földtani térképe Lóczy Lajostól

Tokaj-Hegyalja földtani s szőlőmivelési térképe Szabó Józseftől (1865)

A Magyar Korona országai területén található mű és építőipari...

Átnézeti térkép Gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazásához 1877–1880.

Máramaros megye földtani térképe a só előjöveteli helyek megjelölésével (1885)

A Magyar Korona országai területén mivelésben és feltárófélben levő nemesfém, ércz...

Az 1880. november 9-ei zágrábi földrengés okozta károk Zágrábban

Az 1880. november 9-ei zágrábi földrengés okozta károk Zágráb környékén

Borneó első földtani térképe, 1882

Magyarország gyógyhelyei és ásványvizei

Jahn Vilmos: A Boros sebesi uradalom bányáinak térképe, 1885

J. J. Miani: Nouvelle carte du Bassin du Nil, 1858

Treitz Péter: A Badacsony Délnyugati Lejtőjének Talaj Térképe, 1898

Staff János: A Gerecse földtani térképe, 1906

Gustavus R. Bechler: Map of the Upper Geyser Basin, 1872

Gustavus R. Bechler: Map of the Lower Geyser Basin, 1872

Unghváry Vilmos: A Körözsi Vizszerkezet, 1859