Régi földtani térképek

A jelenleg elérhető térképek listája

Földtan
Topográfia
Vízföldtan
Talajtan
Bányászat
Magyarország
Európa
Ázsia
Amerika
Afrika
Magyarország geológiai térképe, 1896

Kuba geológiai térképe – részlet: a Gibarai-öböl környéke

Az 1838-as pest-budai árvíz

A Dunántúli-középhegység ÉK-i részének földtani térképe, 1864

Hunyad vármegye és környékének földtani és tektonikai térképe, 1929

India, 1881

"Pocsolyatérkép", 1938

Hazánk első földtani térképe (Townson, 1797)

Hazánk első földtani térképének alapjául szolgáló Korabinszky-féle térkép (1791)

A Pojana-Ruszka nyugati felének és környékének átnézetes földtani térképe Lóczy Lajostól

Tokaj-Hegyalja földtani s szőlőmivelési térképe Szabó Józseftől (1865)

A Magyar Korona országai területén található mű és építőipari...

Átnézeti térkép Gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazásához 1877–1880.

Máramaros megye földtani térképe a só előjöveteli helyek megjelölésével (1885)

A Magyar Korona országai területén mivelésben és feltárófélben levő nemesfém, ércz...

Az 1880. november 9-ei zágrábi földrengés okozta károk Zágrábban

Az 1880. november 9-ei zágrábi földrengés okozta károk Zágráb környékén

Borneó első földtani térképe, 1882

Magyarország gyógyhelyei és ásványvizei

Jahn Vilmos: A Boros sebesi uradalom bányáinak térképe, 1885

J. J. Miani: Nouvelle carte du Bassin du Nil, 1858

Treitz Péter: A Badacsony Délnyugati Lejtőjének Talaj Térképe, 1898

Staff János: A Gerecse földtani térképe, 1906

Gustavus R. Bechler: Map of the Upper Geyser Basin, 1872

Gustavus R. Bechler: Map of the Lower Geyser Basin, 1872

Unghváry Vilmos: A Körözsi Vizszerkezet, 1859

Sümeg–Zalaegerszeg környékének földtani térképe

Esztergom barnaszénterületének földtani térképe Hantken Miksától (1871)

A Magyar Korona országai tűzállóságra megvizsgált agyagjainak átnézetes térképe (1899)

A Magyar Korona Országai területén levő városi vízvezetékek, artézi és fúrt kutak átnézetes térképe (1908)

Az Ecsedi-láp agrogeológiai térképe, 1905

A Retyezát keleti felének felvételi lapja

Ifj. Lóczy Lajos: Nyugatszerbia geológiai térképe, 1920

Sósmező és környékének geológiai térképe, 1895

Treitz Péter: Magyarország klímazonális talajtérképe

Mindszent átnézetes talajismereti térképe, 1938

A Kőszegi-hegység földtani térképe, 1947–1948.

A rétegvizek összes keménységének gyakorisága, 1958

Magyarország szennyeződés-érzékenységi térképe, 1988

A Balaton-felvidék középső részének földtani térképe, 1998.

Az Almás-kőlik nevű földalatti nagy Üregnek az allyrajjza, 1835.

Az Alpok földtani térképsorozata – Interlaken, 1887.

P. A. Tchihatchef: Kis-Ázsia földtani térképe

Samalanga és Meureudu környékének vázlatos térképe, 1899.

A Balaton-tó környékének részletes geológiai térképe, 1920

Szénkészletek a trianoni Magyarországon

Szénkitermelés 1913-ban

A gömörmegyei Hradek vasércztelérei, 1905

Fúrni-szigetek

Szecsuán, 1865

A csurgói sírhalmok helyrajza, 1867

Daruvár-fürdő védőterületének a tervezete, 1910

Csonkamagyarország ásványkincsei, 1935

Nagy Várad városa, 1859

Fichtel: A tordai sóbányák, 1780

A tordai sóbányák metszete

A Bakony–Balaton-felvidék bazaltvulkánjai, 1875

Marienbad földtana, 1837

A borsodi szénmedence földtani térképe, 1923

Merzbacher: Kaukázus, 1901

Kolumbiai vulkánok, 1906

Cholnoky Jenő: Magyarország geológiai térképe

Karel Absolon: Császár-barlang, 1905

A balatonfüredi szőlőtelep talajtérképe

A balatonfüredi oltványtelep talajtérképe

Konstantinápoly, 1815

A vörösvágás–dubniki opálbányák földtana

A Román Királyság Talajtérképe

Velencei tó és környéke 1:25000, 1929

Óbuda talajtani térképe, 1897

Dr. Lóczy Lajos: Arad vármegye geológiai térképe, 1:250000

Bangkok, 1932

Celebesz, 1932

Budapest vasúthálózat és pályaudvar térképe 1:10000, 1896

Djadokhta ősmaradvány-lelőhely, Mongólia, 1925

Dobsinai jégbarlang térképe

A Tabán hidrológiai térképe 1:1440, 1935

Szeleta-barlang keresztszelvényei I.

Szeleta-barlang keresztszelvényei II.

Szeleta-barlang keresztszelvényei III.

Szeleta-barlang alaprajzai

Francia tavak I.

Francia tavak II.

Böckh Hugó: Dömös, 1898

Surabaja, 1866